Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden kunnen gedurende het lesseizoen worden aangepast. Indien het document is gewijzigd, zal dit bekend gemaakt worden.

Inschrijving

 • De inschrijving geschiedt voor minimaal 1 periode van 2 maanden.
 • Inschrijving voor de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
 • Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.
 • Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per persoon. Oud-leden betalen geen inschrijfgeld.
 • Tussentijdse plaatsing is mogelijk en wordt per geval bekeken.
 • Begint u na aanvang van een nieuwe periode, dan betaalt u een evenredig deel van het verschuldigde lesgeld.
 • Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de leerling op een wachtlijst gezet.

Betaling

 • De betaling van het lesgeld gebeurt rond de 25ste van de maand, behalve eind juli, via de automatische incasso.
 • Bij een ongeinde incasso wegens administratieve redenen op uw rekening, wordt er € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Wijzigingen in de gegevens van de leerling of de lesgeld plichtige dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven.
 • Bij vooruitbetalingen van 1 jaar wordt bij opzegging nooit restitutie op de contributie gegeven.

Opzegging

 • Een opzegging kan ten alle tijden. Het opzegtermijn is  volledige kalendermaand.
 • Opzegging kan per mail naar info@dansschoollotuz.nl of schriftelijk gebeuren door een ondertekende brief te sturen naar: Dansschool Lotuz, Karel Doormanlaan 57, 5025 ZE, Tilburg.
 • Er vindt bij opzegging nooit restitutie op contributie plaats.

Rooster

 • Het is niet vanzelfsprekend dat u of uw kind bij het begin van een nieuw dansseizoen op dezelfde dag tijd en les heeft. Dit in verband met doorstroming en de beschikbare ruimte.

Vakanties

 • In de schoolvakanties wordt geen les gegeven. Het vakantierooster staat vermeld op onze website: www.dansschoollotuz.nl

Kledingvoorschriften

 • Alle leerlingen worden geacht de juiste danskleding aan te schaffen. Dit in verband met voorstellingen. Is de kleding niet aanwezig bij een voorstelling kan hij/zij niet meedoen. In de lessen is het voor de docent prettig als je aan de kledingvoorschriften houdt. Echter is dit niet verplicht op de balletlessen na. Tijdens de balletlessen wordt geacht de juiste kleding en schoeisel aan te hebben.
 • Hip Hop: Zwarte trainingsbroek, zwarte top, zwarte sneakers
 • Jazz&More: Zwarte trainingsbroek, zwarte top, zwarte schoenen
 • Ballet 2-8 jarige: Roze balletpak, roze balletschoenen, (Een rokje mag wel maar niet aan het pakje vastzitten)
 • Ballet 9-18 jarige: Zwart balletpak, roze balletschoenen, (Een rokje mag wel maar niet aan het pakje vastzitten)
 • Modern Jazz: Zwarte legging, zwarte top,
 • Buitenschoenen en schoenen met zwarte zolen die afgeven op de vloer worden niet toegestaan in de danszalen.
 • Het dragen van sieraden en attributen zoals petjes worden niet toegestaan in de lessen. Eventueel kunnen waardevolle spullen zoals gsm’s (uit!) in bewaring worden gegeven bij de docent.

 Danslessen

 • De groepsindeling – naar leeftijd en niveau – wordt bepaald door de leiding van Dansschool Lotuz.
 • We hebben gedurende het dansjaar speciale kijklessen voor ouders en/of begeleiders. We willen graag dat onze danslessen geconcentreerd verlopen. Kijk voor alle kijklessen en open lessen op www.dansschoollotuz.nl.
 • Dans is heel leuk, maar vraagt ook om discipline. Als je een les verzuimt mis je een stuk techniek, routine en repetitie. Probeer daarom alle lessen aanwezig te zijn. Kan je een keer echt niet komen, dan vinden de docenten het fijn als je dit even telefonisch of per email laat weten.
 • Het inhalen van lessen is mogelijk, overleg dit a.u.b. eerst even met de docent(e).

Voorstelling

 • Om de 2 jaar organiseert dansschool Lotuz een voorstelling. Voor deze voorstelling kan een beroep gedaan worden op de ouders van de leerlingen.

 Aansprakelijkheid

 • Dansschool Lotuz is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens activiteiten buiten de studio. Dansschool Lotuz stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, ongelukken of schade (zowel lichamelijk als materieel) opgelopen tijdens de lessen. Deelname aan de lessen, activiteiten binnen en buiten de studio en het verblijf in en rondom het pand van Dansschool Lotuz geschiedt geheel voor eigen risico

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20143236